Procesoptimering

Får du tid til at optimere, eller tager driften hele fokus? Det sidste er ofte tilfældet og kan betyde, at driften ikke kører optimalt mere. Din virksomhed og kundernes krav udvikler sig hele tiden. Det skal logistikken være gearet til at håndtere.

Der er typisk mange steder, der kan optimeres. Hvor skal man starte, og hvad har størst effekt? Du kan altid finde områder at optimere, men du kan også investere forkert eller med uheldig timing - og få for lidt ud af indsatsen. Det handler om at sætte fokus de rette steder og i den rette rækkefølge.

Vi har enkle redskaber til at kortlægge processer på lageret og i produktionen. Vi sætter struktur på, skaber overblik og beregner. Det giver dig et godt faktabaseret beslutningsgrundlag.

Digitalisering og automatisering

Den teknologiske udvikling accelererer og der er nye muligheder for at arbejde smartere. Cloud-løsninger, Internet of Things og Virtual Reality er nogle af de nyeste muligheder. Dertil kommer alle de gængse teknologier og automationsformer som avanceret lagerstyring/WMS, Voice, miniload, lagerautomater, m.fl.

Digitalisering og automatisering kræver større investeringer, men det giver også større og mere langsigtede benefits. Men hvad passer til den enkelte situation, investeringsevne og hvad er payback-tiden?

Vi kan hjælpe med at identificere og prioritere rentable projekter på optimering, digitalisering og automatisering. Få fordel af de nye teknologier - kontakt os og hør mere.

Skalerbarhed og fleksibilitet

Logistikoptimering skal som udgangspunkt skabe skalerbarhed og fleksibilitet, så logistikken ikke bremser væksten, men er med til at bane vejen til vækst.

Vi kan ikke spå om fremtiden, men det er vigtigt at tænke frem i tiden og vælge løsninger, som kan matche jeres virksomheds mål og strategier på længere sigt. Det er vigtigt at vælge løsninger, som kan skaleres og som I kan udvikle jer med og i.

Løsninger er her ikke kun hardware, software og udstyr, men også de fysiske rammer, geografisk placering m.m.

Vores tilgang til din situation

Vi kan hjælpe dig med at definere en enkel, men strategisk operationel tilgang til jeres interne logistik, så der er sammenhæng mellem det, der besluttes i direktionen og det, som sker ude i driften.

I første omgang handler det oftest om at vælge de rigtige projekter. Her kan du med fordel anvende os som ekspertisepartner og vælge det, som din virksomhed har brug for af procesoptimering, digitalisering og automatisering.

Du kan vælge enten selv at implementere eller bruge os som jeres forlængede organisation på et succesfuld projekt - fra strategisk til operationelt niveau.

Få afdækket jeres potentiale

Invester i en potentialeafklaring af din logistiksituation og få indsigt i, hvordan du kan skabe de bedste resultater.

Kontakt Niels Have eller Ulrik Gavlshøj Petersen på +45 96347000 og få konkret sparring om mulighederne i jeres virksomhed.

Til toppen