SERTICA Maintenance

SERTICA Maintenance er et system til planlagt vedligehold. Systemet er optimeret til at administrere, monitorere og dokumentere vedligeholdsaktiviteter i alle typer virksomheder.

Et overskueligt vedligeholdssystem er vigtigt både for den daglige bruger samt ledelsen. SERTICA Maintenance fungerer som ledelsesværktøj i relation til administration og måling af vedligeholdsafdelingens performance.

Læs mere

SERTICA Performance

SERTICA Performance identificerer, analyserer og overvåger de faktorer, der påvirker skibenes dieselforbrug og driftsomkostninger, som f.eks. begroning på propellen, vedligehold af motor og skrog, samt vand- og vejrforhold.

På baggrund af de indsamlede data tilbyder Logimatic proaktiv rådgivning omkring, hvordan du kan optimere driften og dermed reducere Total Cost of Ownership (TCO). Som resultat reduceres dieselforbrug og dermed også OPEX og CO2-udslip.

Læs mere

SERTICA Indkøb

SERTICA Procurement er en centraliseret indkøbs- og logistikløsning til hovedkontoret, der giver mulighed for at kontrollere indkøb - med al relevant data lige ved hånden.

Indkøbsafdelingen vil opleve papirløse arbejdsprocesser, når hele indkøbs- og betalingsprocessen samles i SERTICA. Rammeaftaler eller individuelt håndterede indkøb håndteres i én og samme løsning.

Læs mere

SERTICA HSQE

Mange virksomheder har fokus på HSQE. SERTICA HSQE understøtter sikkerhed og kvalitet gennem hele organisationen med løsninger til at overholde myndighedernes love og regulativer. Ydermere sikres optimale arbejdsprocedurer for hele organisationen.

SERTICA HSQE gør det muligt, at sikre de bedste forhold for både mandskab og andre aktiver. Løsningen kan tilpasses til de standarder og politikker din virksomhed måtte arbejde under og vil derved med fordel kunne understøtte, at virksomheden lever op til både lovmæssige og virksomhedsrelaterede krav.

Læs mere

SERTICA Fleet Management

Rederier over hele verden står i dag over for mange typer udfordringer og vanskeligheder. Desværre bruges der ofte flere forskellige, inkompatible systemer til at overvinde udfordringerne. Dette resulterer i unødvendig spild af tid og forårsager fejl.

SERTICA kan anvendes til at overkomme de fleste af de udfordringer i én fleet management løsning. IT-løsningen tilbyder brugervenlig funktionalitet til indkøb, performance, vedligeholdelse, HSQE, dokning, dokumentstyring, inspektioner og meget, meget mere.

Ved at udnytte synergien i SERTICA opnår rederier en betydelig omkostningsoptimering, reduktion af manuelle processer, gnidningsløs kommunikation og øget tilgængelighed.

Læs mere

Kontakt

SERTICA har endeløse muligheder og funktioner. Derfor hører vi gerne fra dig, hvis du har spørgsmål, der ikke dækkes af informationen på vores SERTICA site!

Til toppen