Et udpluk af referencer  ➤➤

Energianlæg

Løsningerne omfatter styring og regulering af kedel- og energianlæg inden for såvel varmtvands- som dampproduktion, samt anlæg med gas og olie som brændsel.

Senest har vi eksempelvis leveret et kontrolsystem til et drivhus i Australien - kun drevet af sol og havvand.

Læs mere

Forsyning: Vandforsyning

Med referencer og indgående procesviden inden for vandforsyning, tilbyder vi ydelser og løsninger, som er værdiskabende for vore kunder. Projekter mod det komplette SRO-anlæg, herunder SCADA-systemer, PLC styringer og kommunikationsnetværker lokalt og decentralt.

Vi prioriterer dialogen, et kontinuerligt og tæt samarbejde med vores kunder. Leveringssikkerhed er et nøgleord i vandforsyningen, og dermed er der klare krav til vore løsninger.

Læs mere

Forsyning: Fjernvarme

Varmeproduktion og håndtering af det totale transmissionsnet stiller store krav til SRO-systemerne. En løsning med mange forsyninger og forbrugere på samme transmissionsnet stiller store krav til regulering og mulighed for varierende driftsformer, hvor nøgleordene er: energioptimering og leveringssikkerhed.

Vores projekter dækker det totale SRO-anlæg, typisk i en decentraliseret løsning, hvor netværkstopologien baseres på cloud-løsninger.

Læs mere

Forsyning: Spildevand

Logimatic har stor erfaring med automationsløsninger til spildevandsanlæg.

SRO-løsningen er en decentraliseret løsning, hvor flere spildevandsanlæg og ofte et stort antal af pumpestationer / overløbsbygværker kommunikerer i et cloud-baseret netværk.

Væsentlige krav til drift og vedligehold kræver fleksibel fjernadgang til SRO-systemet.

Læs mere
Til toppen