Energioptimering til skibe

Vi arbejder på en række energioptimeringsprojekter til passagerskibe. Løsningerne medfører en reduktion i el-forbruget i på 30-50% plus en tilsvarende reduktion i CO2 og NOx udledningen.

Projekterne indeholder en komplet levering og implementering af løsninger, som medfører en optimering af driften på HVAC systemer (Heat Ventilation and Air Conditioning) og på kølevandssystemer.

De gennemførte projekter er yderst interessante både økonomisk og miljømæssigt.Industridesign

Vi tilbyder projektering, design og dimensionering af el- og automationsystemer, herunder:

✔ Fordelingstavler
✔ Automationsløsninger og styretavler
✔ El installationer
✔ Kabel- og føringsveje

Vi tilbyder at forestå licitationsarbejdet lige fra udarbejdelse af tilbudsgrundlag til kontraktforhandlinger med bydende entreprenører. Dette kan foregå i samarbejde med bygherren eller på vegne af denne.

Endelig kan vi også stå for montageledelsesopgaven på vegne af bygherren. Vi er vandt til at gennemføre disse projektet og sikrer at det gennemføres korrekt og effektivt inden for tidsrammen.

Produktionsoptimering

Produktionsapparatet skal udnyttes maksimalt og med det mindst mulige energiforbrug. Samtidig skal ordrer prioriteres og planlægges, så rette varer kommer igennem enkelt og effektivt til rette tid.

Vi tilbyder at gennemgå din produktion og spotte forbedringstiltag. Derudover tilbyder vi MES-løsninger (Manufacturing Executing System) baseret på Wonderwares systemplatform til styring af hele produktionen lige fra ordrer, materialer og produktionsapparat. Løsningen leveres 100% tilpasset dit produktionsapparat.

Løsningen giver dig præcis information om din produktionen. Det giver god styring af ordrer og processer, så flaskehalse elimineres og spild reduceres. Derudover kan du styre og automatisere, hvornår dele af produktionen skal starte op og lukke ned i selv ubemandede perioder. Det optimerer energiforbruget.

Til toppen