CMAS

Med udgangspunkt i de samme teknologier der anvendes i vores IPMS anlæg, leverer vi ligeledes vi et Control Monitoring Alarm System (CMAS) til kommercielle skibe. Løsningerne kan variere afhængigt af behov, og vi tilbyder såvel mindre som større anlæg:
 

► Nybygninger

► Retrofit
 

Vore løsninger er baseret på standardprodukter (COTS) med klassegodkendelser til maritim anvendelse og vi anvender standardfunktioner i så stort omfang som muligt, hvilket nedbringer implementerings- og idriftsættelsestid.

Vi har gennem tiden realiseret vores CMAS løsning ved hjælp af flere forskellige fabrikater PLC og SCADA og har derfor gode forudsætninger samt erfaringer for at deltage i en delvis eller fuld udskiftning af automationsløsning ifbm. retrofit, hvor den brede erfaring især kommer vores kunder til gode.

Ved retrofit opgaver tager vores erfarne ingeniører udgangspunkt i den eksisterende installation og udarbejder et projektforslag, der er både teknisk og økonomisk vil være attraktivt for rederen.

CMAS løsningen til kommercielle skibe er meget fleksibel. Den kan moduleres og udbygges, hvis der bliver behov for det.

Et CMAS projekt vil typisk være opbygget omkring følgende elementer:
 

► Én eller flere brugerterminaler

► Decentrale alarmpaneler, som placeres rundt på skibet, fx på broen/ECR (engine control)

► Rapportering

► Historisk alarmlog

► Print

► Mulighed for fjernopkobling via satellit/GSM

 

Ænsker du at vide mere om vores IPMS løsning, som CMAS bygger på, finder du yderligere information her:
IPMS - Integrated Platform Management System

 

Kontakt

* Navn 
* Firma 
* E-mail 
* Tlf. 
Besked 
Til toppen