Lagerets funktion og rolle har ændret sig fra at være et nødvendigt onde til at være et servicecenter internt i din virksomhed og for jeres kunder. Vores fokus er at optimere på lagerets processer og sikre den bedste udnyttelse af jeres rammer og ressourcer. Målet er at jeres lager skaber værdi og bidrager til øget bundlinje.

Vi arbejder ikke med tomme ’palleløfter’. Hos os får du løsninger, der holder.

Se vores kundecases

Vores fokus på lageret

“Vores tilgang og viden til lageret er atypisk, men ikke desto mindre beviser vi gang på gang, at den vinder.

Vores afsæt inden for lager og logistik startede i sin tid inden for rådgivning og udvikling af løsninger til automation og automatiske lagre.

Siden har vi udvidet vores fokus til også at omfatte styring og optimering af det manuelle lager, og i dag arbejder vi med hele den interne logistik, herunder også produktionslogistik og distributionsstyring.

Vi arbejder meget praktisk og har over 30 års erfaring indenfor lagerbranchen. Vi ved derfor, hvad der virker, hvor det virker, og hvordan det virker. Det kan blive din fordel.”

Karsten Bangshaab

Behovet for styring er forskellig afhængigt af, hvilken type lager du har. Vi er vandt til at arbejde med alle lagertyper, som helt overordnet kan inddeles i følgende typer:

 • Grossistlager
 • Produktionslager
 • Webshop-lager
 • 3PL

Lagertyperne har hver deres karakteristika og styringsbehov. Helt isoleret, uden af tage hensyn til de branchemæssige krav, kan lagertypernes karakteriseres ved følgende:

Grossistlageret

Grossistlageret er karakteriseret ved lave avancer, behov for lave håndteringsomkostninger og maksimal udnyttelse af lagerplads, korte tidsvinduer og stor variation i omsætningshastighed.

Produktionslageret

Produktionslageret kan yderligere deles op i

 • Råvarelager
 • Mellemvarelager
 • Færdigvarelager
 • Reservedelslager

Produktionslageret er karakteriseret ved vigtigheden af en god koordinering med produktionstakten. Varer til produktionsordrer skal være tilgængelige ved produktionsceller lige inden produktionen skal i gang. Helst ikke ret meget før og slet ikke senere. Varer der leveres før, optager unødigt plads i produktionen og kan stå i vejen. Varer der leveres for sent resulterer i dårlig udnyttelse af kapaciteten.

Efter produktionen skal de producerede emner (halvfabrikata/færdigvarer) flyttes videre til næste proces, på mellem- eller færdigvarelager eller pakkes og sendes. De skal ikke optage plads i produktionen.

Webshop-lager

Webshop-lagerer karakteriseret ved mange og små ordrer, ultrakorte tidsvinduer og mange returvarer.

3PL / tredjepartslogistik

3PL / tredjepartslogistik kan karakteriseres ved behovet for fleksibilitet i forhold til skiftende kunders behov, reversible/genanvendelige investeringer, afregning i forhold til lagerplads og håndteringer/ekspeditioner, effektiv håndtering af forskellige kunders behov og opfyldelse af servicegrad.

Lagerets fysik skal passe til behovet, som dog typisk ændrer sig over tid. Det der er optimalt i dag, er ikke nødvendigvis optimalt i morgen.

Der er masser af muligheder for at tilpasse og optimere på det manuelle lager. Mange steder giver det også god mening at indføre automatisk lagerudstyr i et lagerområde. Det kan for eksempel være lagerautomat, banesystem, agv’er eller miniload. Selv på mindre lagre kan der være en god ROI på disse løsninger.

Når man indfører automatisk lagerudstyr på et eksisterende lager er det vigtigt at sikre en god integration mellem de manuelle og automatisk lagerområder, så flowet gennem lageret bliver optimalt.

I den anden ende af skalaen er det fuldautomatiske lager. Det rendyrkede fuldautomatiske lager hører til sjældenhederne. Der er typisk emner, der ikke egner sig til at blive ’boxet’ ind i et automatisk anlæg. Uanset hvor automatiseret lageret er, er det også her vigtigt med en god integration og optimal load balancing mellem de automatiske enheder.

Vi deler gerne ud af vores viden og udvikler os også hele tiden i kraft af vores tætte samarbejde med Aalborg Universitet og vores samarbejdspartnere.

Derudover deltager vi aktivt i følgende netværk, hvor du også er meget velkommen:

 • Smartlog – et forum for vidensdeling mellem nordjyske virksomheder og institutioner, der arbejder professioneltmed at udvikle og optimere logistikløsninger
  Se mere her smartlog.nu
 • IndustriAlliancen – arbejder med at optimere produktion og processer i hele værdikæden ved at implementere nye teknologier og muligheder.
  Se mere på dk-export.dk/netvaerk/industrial-alliance/

Niels Have
Salgschef, LOGIA

+45 40 68 58 88
nha@logimatic.dk

Thomas Severinsen
Logistikkonsulent, LOGIA

+45 30 70 93 83
tse@logimatic.dk

SRO, SCADA & PLC Specialist. Automation til forsyningsbranchen. Per Ghodt

Per Ghodt
General Manager, Automation, NAMS, SCADA og SRO, Logimatic Engineering

+45 40 79 55 88
pgo@logimatic.dk