Produktionsapparatet skal udnyttes maksimalt og med det mindst mulige energiforbrug. Vores fokus er på styring, regulering og overvågning. Ordrer skal prioriteres og planlægges, og materialer til produktion skal køre i et flow, der sikrer, at materialer er tilgængelige på rette tid og sted.

Logimatic har øget produktionskapaciteten i mange danske virksomheder.

Se vores kundecases

Vores fokus på produktion

Vores MES-løsninger (Manufacturing Executing System) styrer hele produktionen og omfatter ordrer, materialer og produktionsapparat. Løsningen er baseret på Wonderwares systemplatform og bliver 100% tilpasset dit produktionsapparat.

Du får med vores MES-løsninger præcis information om din produktion. Det giver god styring af ordrer og processer, så flaskehalse elimineres og spild reduceres. Derudover kan du styre og automatisere, hvornår dele af produktionen skal starte op og lukke ned i selv ubemandede perioder. Det optimerer energiforbruget.

Kontakt Troels Severinsen for at høre mere om vores MES-løsninger.

Varer til produktionsordrer skal være tilgængelige ved produktionsceller lige inden produktionen skal i gang. Helst ikke ret meget før og slet ikke senere. Varer der leveres før, optager unødigt plads i produktionen og kan stå i vejen. Varer der leveres for sent resulterer i dårlig udnyttelse af kapaciteten.

Efter produktionen skal de producerede emner (halvfabrikata/færdigvarer) flyttes videre til næste proces, på mellem- eller færdigvarelager eller pakkes og sendes. De skal ikke optage plads i produktionen.

Lagerstyringssystemet LOGIA styrer pluk til produktion, flyt mellem produktionsceller og flyt til mellem- eller færdigvarelager. Det giver optimalt flow, og rettidig og korrekt beholdningsstyring.

Se mere om lagerstyringssystemet LOGIA på logiawms.dk/produktionslogistik

Kontakt Thomas Severinsen for at høre mere om produktionslogistik

Troels Severinsen
Corporate CEO, Logimatic Engineering

+45 40 28 59 43
ts@logimatic.dk

Thomas Severinsen
Logistikkonsulent, LOGIA

+45 30 70 93 83
tse@logimatic.dk