Produktionsapparatet skal udnyttes maksimalt og med det mindst mulige energiforbrug. Vores fokus er på styring, regulering og overvågning. Ordrer skal prioriteres og planlægges, og materialer til produktion skal køre i et flow, der sikrer, at materialer er tilgængelige på rette tid og sted.

Logimatic har øget produktionskapaciteten i mange danske virksomheder.

Se vores kundecases

Vores fokus på produktion

Vores MES-løsninger (Manufacturing Executing System) styrer hele produktionen og omfatter ordrer, materialer og produktionsapparat. Løsningen er baseret på Avevas systemplatform og bliver 100% tilpasset dit produktionsapparat.

Du får med vores MES-løsninger præcis information om din produktion. Det giver god styring af ordrer og processer, så flaskehalse elimineres og spild reduceres. Derudover kan du styre og automatisere, hvornår dele af produktionen skal starte op og lukke ned i selv ubemandede perioder. Det optimerer energiforbruget.

Kontakt Troels Severinsen for at høre mere om vores MES-løsninger.

Troels Severinsen
Logimatic Engineering

+45 40 28 59 43
ts@logimatic.dk