Gearet til vækst

DFDS har en klar strategi: Vækst. Og eftersom de driver ikke mindre end 38 skibe, en række havneterminaler og Danmarks største hotel på vand, er den tekniske drift ikke en bagatel. I 2009 stod DFDS over for den udfordring at udvælge det system, der bedst kunne bidrage til at realisere og støtte en ambitiøs vækststrategi. 

Kasper Moos, VP Technical Organisation, fortæller: ”For at støtte vores vækststrategi, som både omfatter rationaliseringer, organisk vækst og opkøb, så havde vi brug for ét system, som kunne blive den fremtidige platform på flere områder”. På daværende tidspunkt havde virksomheden hele fire forskellige systemer til systematisk vedligehold (PMS), der var spredt på flåden og de landbaserede operationer – målet for det nye system var, at det skulle være i stand til at samle de fire eksisterende i et nyt, femte system. 

DFDS valgte SERTICA – det system, der har den stærkeste teknologi til dataudveksling mellem skib og land. 


Udfordringen: Vækst og optimering

Projektet var tiltænkt at være kickstart til en større datavask, og for at kunne fokusere hensigtsmæssigt i valget af system, prioriterede DFDS allerede i begyndelsen af processen deres ønsker og krav: ”Vi valgte at skære ind til benet og finde det suverænt stærkeste system til PMS og med en klippe stabil motor til udveksling af data mellem skib og land. Vi vidste at et sådan system ville være det perfekte fundament til at understøtte vores ambitiøse planer for optimering og vækst, og valgte derfor SERTICA,” konstaterer Kasper Moos. 

Jakob Steffensen, Project Manager, tilføjer: ”Alle vores skibe har internetforbindelse og er i princippet online hele tiden. Men i praksis konstaterer vi at der kan være små udfald, langsomme forbindelser og andre problemer som jo naturligvis kommer når man sejler 100 sømil fra land. Vi kan IKKE være afhængige af en 100% online forbindelse.” 

Tidligere havde DFDS fire forskellige systemer, der hver især havde en replikeringsmotor til dataudveksling. En primær årsag til, at SERTICA har stor succes i hele organisationen er imidlertid, at der kun er én motor, og at den virker og er stabil – hele tiden. SERTICA minimerer således den unødvendige nedetid, hvilket er en væsentlig fordel. Jacob Steffensen uddyber: ”Derfor er det også genialt at SERTICA​ jo netop er bygget til at fungere på netværksforbindelser, der ikke er perfekte. Det har sparet os for mange bekymringer. Ikke mindst vores besætninger er glade for systemet. De skal ikke ’bøvle’ med dataoverførsler, som i praksis bare sker automatisk.” 

En anden og væsentlig parameter for DFDS er brugervenlighed. Programmerne om bord på skibene skal være nemme og enkle at anvende, så spildtiden minimeres: ”Der er mere end 10 forskellige software systemer som besætningen benytter dagligt, det siger sig selv at jo mere brugervenlige systemerne kan være, jo bedre udnyttelse får vi af systemerne, og jo nemmere er det at leve op til myndighedskrav”, siger Thomas Mørk som er Director of Marine Standards i DFDS.


Teknisk afdeling – et cost-center 

Den tekniske afdeling i et rederi er en nødvendighed. Imidlertid er det ofte svært at forbinde den med andet end omkostninger. SERTICA er med til at lokalisere problemer, højne produktiviteten og forbedre metoder, for derigennem at reducere udgifterne: ”Vores afdeling er reelt et cost-center. Vi er faktisk kun en omkostning, og har derfor kun én parameter at forbedre os på, det er optimering. SERTICA​ driver vores optimerings og forandringsprojektet ud fra et datamæssigt synspunkt. Vi har konstateret 100 % på egen krop, at måling skaber resultater,” siger Kasper Moos, mens de øvrige i teamet fortsætter: ”SERTICA​ er vores data repository. SERTICA​ er det værktøj, som vi benytter til at samle data og udveksle det med til og fra land. Vi benytter f.eks. Dashboardet i SERTICA, en slags dynamisk opslagstavle på skibet”, forklarer de. 

”Dashboardet kan være en kilde til problemsøgning og kan på den måde drive grundlaget for endnu et forbedringsprojekt”, uddyber Kasper Moos. ”Det handler alt sammen om optimering!” Thomas Mørk bryder ind: ”Vi tænker altid over, hvordan vi vender det man skal i forhold til myndighederne, til hvad man KAN opnå med de rigtige ideer og systemer. På den måde opnår vi meget mere end ”bare” en klassifikation eller godkendelse, vi opnår reelle forbedringer, optimering og dermed besparelser.”

Gå til sertica.dk

Flere cases

Lauritzen Kosan

Vis

Ultraship

Vis
Kontakt mig og hør hvordan vi kan optimere Technical Fleet Management i din organisation.

Hans Christian Jensen

Logimatic

Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 9634 7000
lmc@logimatic.dk