Alarmhåndtering: Hvad er sammenhængen mellem SCADA, SRO og alarmer?

Alarmhåndtering: Hvad er sammenhængen mellem SCADA, SRO og alarmer?

I alle SRO-anlæg, hvor SCADA-systemet er en central del, findes alarmer. Alarmer er en vigtig del af anlægget, idet driftspersonalet notificeres om fejl og overskridelse af prædefinerede grænseværdier for f.eks. temperaturer, vandstand og tryk.

Alarmlister er for mangt driftspersonale et rent mareridt idet der ved implementering af SCADA-systemer ofte blot er opsat standardalarmer. Det betyder, at der ikke er taget stilling til hver enkelt grænseværdi og alarmhåndtering. I Logimatic tilbyder vi en total oprydning i SCADA og alarmer, så systemet bliver mere overskueligt og alarmer bliver relevante og kan håndteres frem for at være en forhindring.

I Logimatic har vi siden 1987 arbejdet med automation og SRO og er eksperter på området. For at sikre en god drift og alarmhåndtering er det vigtigt at tage stilling til alle alarmer og værdier i forbindelse med at klarlægge hvilke alarmer man ønsker at blive notificeret om hvornår. Vi er eksperter i at køre processer i forhold til alarmprioritering, undertrykkelse, filtrering, præsentation, analyse og konfigurering. Arbejdet med dette skal ske for at skabe en mere effektiv drift og et øget overblik til hjælp for vedligeholdelsespersonale og operatører. 

Hør mere om alarmhåndtering og efter-design af SCADA-systemer ved at kontakte Bo Eckhardt på tlf. 2072 0221.