Hvad er ISA-101 HMI Standard?

Hvad er ISA-101 HMI Standard?

For at sikre det bedste ”Human-Machine Interface” (HMI), i fx et SRO-system som et SCADA, så er det en stor fordel at benytte en designstandard som rettesnor når brugerfladen designes. ISA-101 er en designstandard og en række anbefalinger der er skabt for at minimere fejl, herunder menneskelige fejl. Kort fortalt er formålet at skabe det mest optimale samspil imellem menneske og maskine.

Anbefalingerne eller de guidelines der ligger i ISA-101 er skabt med respekt for operatørens behov og for at øge og forbedre fokus på de aktiviteter der foregår i processen i øjeblikket og hvad der kommer til at ske i den nære fremtid.

ISA 101 standarden benyttes i mange sammenhænge for at skelne vigtig information fra mindre vigtig information. Skærmbilleder designes efter et informationshierarki i flere niveauer. Designet laves således det bedst muligt understøtter fakta således den mest effektive drift opnås. Undervejs i designprocessen laves der review og test af design for at tilrette eventuelle fejl eller forbedre brugerinteraktionen.

Ønsker du at høre mere om HMI og SCADA programmering og design, så besøg vores side om SCADA og SRO hvor du også finder din kontaktperson og kontaktformular.