Hvad er SCADA?

Hvad betyder SCADA?

SCADA er en forkortelse af Supervisory Control And Data Acquisition og betyder ”Overvågning, kontrol og dataindsamling”. Et SCADA-system udveksler informationer på tværs af PLC’ere, computere, servere og HMI-paneler. I et SCADA-system skabes der et overblik over den aktuelle driftssituation i et procesanlæg. Både betjening og overvågning sker ved hjælp af en grafisk brugerflade, der er tilgængelig på computere og HMI-paneler, der er små skærme til decentral styring af anlægget.

Hvad gør et SCADA-system?

Et SCADA-system opsamler og viser data om driften. Dataopsamlingen benyttes til Styring, Regulering og Overvågning (Forkortes også: SRO) af anlægget ved hjælp af for eksempel historik over alarmer, signalfejl, trendkurver og rapporter. For driftspersonalet er det helt centralt at have adgang til både live data og historiske data for at sikre den mest optimale drift. I Logimatic er en central del af vores arbejde at sikre korrekt visning af data og en datavisning, der skaber simpelhed og støtter de forskellige skærmbilleder, der hentes frem i SCADA-systemet.

Hvordan skaber du simple og overskuelige skærmbilleder i SCADA systemer?

Til oprettelse af simple skærmbilleder arbejder Logimatic ud fra ISA-101-standarden. Det er en designstandard, som understøtter et tydeligt grafisk overblik, således driften lettes, og så det er nemt at finde fejl. Til at understøtte netop fejlfinding tilbyder Logimatic systemet NAMS, der er et system til proaktiv driftsovervågning, og som kan integreres i SCADA.

Hvad bruges et SCADA-system til?

Et SCADA-system er en del af driftens SRO-anlæg. Fra SCADA-systemet kan der foretages regulering og overvågning af signaler, så som temperaturer, tryk, flows, hastigheder osv. Desuden kan der på baggrund af registrerede værdier udfærdiges trends. Ligesom tilfældet med PLC’er fås SCADA-systemer også i forskellige størrelser og omfang alt efter hvor komplekse styringer, der er tale om.

Et SCADA-system håndterer små som store processer i driften og er ikke begrænset af afstande eller antal af paneler eller computere, systemet afvikles på.

Hvor benytter man SCADA-systemer?

SCADA-systemer benyttes til Styring Regulering og Overvågning (forkortelse: SRO) i mange forskellige industrier og brancher som den maritime branche og forsyningsbranchen. Med forsyningsbranchen menes her varme- og fjernvarmebranchen, spildevandsbranchen, rentvandsbranchen, produktionsbranchen.

Læs mere om automation til den maritime branche her: IPMS

Hos Logimatic designer vi SCADA-systemer, der kan integreres i ethvert SRO-anlæg. Vi lægger vægt på at skabe fleksible løsninger, således vores kunder ikke begrænses af hverken hardware eller software. Sådan kan vi i fællesskab sammensætte den bedste løsning.

Læs mere om SCADA til forsyningsbranchen