Hvad er SRO?

Hvad betyder SRO?

SRO er en forkortelse af Styring Regulering og Overvågning. SRO-anlæg er et elektronisk system, der kan styre, regulere og overvåge et automatiseret anlæg. Det kan være på kraftværker, renseanlæg eller større fabrikker. Et SRO-anlæg er typisk opbygget af en række PLC’ere og et SCADA-system. I Logimatic bygger vi SRO-anlæg med alt hvad der hører dertil: SCADA, PLC-programmering, PLC’ere, Netværksovervågning og visuel CCTV overvågning. I tillæg hertil tilbyder Logimatic forskellige serviceaftaler, der understøtter overvågning, servicering og proaktiv vedligehold af det komplette SRO-anlæg.