Nyhedsoversigt

13.02.2020 - Nyheder

Logimatics Forklaring – Hvad er en PLC?


Hvad er en PLC og hvad står PLC for?

PLC er en forkortelse af Programmable Logic Controller. Det er en programmerbar enhed, en lille computer, der er specielt udviklet til automation og styring af en proces, også kaldet ‘processtyring’. Det kan for eksempel være åbning og lukning af en ventil, styring af temperaturer eller styring af flow og tryk. PLC’en kan altså på predefinerede setpunkter eller tidspunkter udføre få eller mange opgaver. Til forskel fra en almindelig PC har PLC’en en række ind- og udgangsterminaler også kaldet klemmer. Forgængeren til PLC’en var mekaniske relæer og styring heraf. Disse løsninger optog en masse plads og var omfattende at foretage ændringer i. PLC’en består i stedet af små digitale relæer eller transistorer der programmeres med software frem for at skulle foretage ændringer på fysiske forbindelser, som man føren gjorde med de fysiske relæer og cam-styringer. En PLC er fysisk betydeligt mindre og styringen er lettere at foretage ændringer i end mekanisk relæstyring.

I Logimatic udvikler vi software og automation. PLC’er benyttes ofte i automationsløsninger til SCADA-systemer og SRO

Denne artikel har til hensigt, at forklare hvad en PLC er for noget og hvor denne enhed benyttes. Her findes forklaringen på noget af det hardware vi arbejder med til løsninger indenfor automation. Det er ikke sikkert du kender til PLC’er eller Programmable Logic Controllers, men efter du har læst denne artikel er du forhåbentlig blevet klogere indenfor automation og PLC.

Sådan fungerer en PLC

En PLC fungerer grundlæggende ved, at den aktiverer nogle forudbestemte udgangsterminaler, kaldet udgange eller outputs, på baggrund af de signaler som PLC’en modtager på dens indgangsterminaler, kaldet indgange eller inputs. Et eksempel på dette kan være en ventil, som skal åbnes og lukkes. Når du trykker på en bestemt knap, åbner en motor ventilen og når du trykker på knappen igen, lukkes ventilen. Denne proces vil ofte været styret af en eller flere faktorer som målinger fra sensorer eller digitale målere. I SCADA sættes nogle grænseværdier / setpunkter for hvornår PLC’en skal udføre den programmerede handling som for eksempel at åbne og lukke en ventil.

PLC’ens størrelse

PLC’er ses i mange forskellige fysiske størrelser. De findes fra små PLC’er, der fylder lige så lidt som en stak spillekort der monteres på såkaldte DIN-skinner, til store PLC’er der monteres i racks og er cirka fire gange større. Den fysiske udformning betyder ikke nødvendigvis noget for PLC’ens datakraft.

Når der tales om størrelser på PLC’er er det oftere antallet af I/O’ere, altså antallet af digitale og analoge in- og output og PLC’ens hukommelse proceskraft der omtales. Læs mere om I/O’ere her. Hvor Micro PLC’ere har op til 128 I/O’ere og 2 kb hukommelse har de største PLC’ere mere end 2048 I/O’ere og op til 750 kb hukommelse. Processorkraften kan ligeledes variere.

Selvom PLC’er er digitale enheder, gør de også brug af analoge input, altså analoge I/O’er til styring og regulering samt indsamling af historiske data. Der kunne f.eks. være tale om analoge input fra flow- niveau-, tryk-, vægtmålinger.

Hvor bruges en PLC?

PLC’er benyttes i mange forskellige industrier og miljøer. Alt efter hvor PLC’en skal benyttes og hvad der kræves i forhold til oppetid, proceskraft eller lignende findes der forskellige typer og niveauer af certificeringer. Marine, offshore, persontransport, fødevare, medicinal eller safety er eksempler på hvilke områder hvor der kræves noget forskelligt af PLC’en. Vi leverer i Logimatic PLC og Programmering til alle brancher. Kontakt os for en dialog om jeres næste opgave – vi leverer opgaver som rådgivere, programmører og projektleder på både timebasis og på fastpris.

Der findes flere forskellige producenter af PLC’ere og hvad der vælges kan afhænge af hvilket formål PLC’en skal benyttes til, hvor den skal benyttes og hvad der tidligere har været benyttet idet kunden kan have et reservedelslager og nogle bestemte procedurer for arbejdet med PLC’ere.

PLC – programmer og programmering

I Logimatic leverer vi som virksomhed PLC-programmering og PLC’ere til hele verden. Derfor er vi også uddannede og certificerede til at programmere og håndtere en lang række forskellige producenters PLC’ere. Uanset opgavens størrelse leverer vi løsninger af høj kvalitet helt fra den indledende fase og til idriftsættelse samt efterfølgende support.

Du kan kontakte os for at høre mere om hvordan vi sammen kan optimere jeres PLC-programmering, SCADA system, HMI-flade og automationssystem. Kontakt Per Ghodt eller Bo Eckhardt for mere info.
Vi ser frem til at høre fra dig! Benyt kontaktformular nederst på denne side eller find din kontakt her: https://www.logimatic.dk/kontakt/

Til hvilke brancher laver Logimatic løsninger hvor PLC’er indgår?

Det korte svar er: Stort set alle brancher har vi erfaring med. De primære industrier vi samarbejder med er: Den maritime industri også kaldet den blå industri. En af vores store kunder her er Søværnet. Forsyningsbranchen herunder spildevand, rent vand, energi- og varmeforsyning som fx. kraftvarme. Til virksomheder indenfor produktion har vi også leveret SRO og automationsløsninger, Mess-systemer, SCADA, PLC-programmering. Her har vi blandt andet benyttet ThinManager i løsningen.

PLCer benyttes i mange forskellige industrier. Her ses en PLC-række fra et kraftvarme værk.
PLCere kombineres ofte alt efter hvad man ønsker styret.

Hvem laver PLC’ere? (Brands)

Læs mere om nogle af de producenter vi i Logimatic benytter oftest:
(Her oplistet i vilkårlig rækkefølge)

Schneider Electric PLC
https://www.se.com/dk/da/product-category/3900-pac%2C-plc-%26-andre-kontrollere/
Siemens PLC
https://new.siemens.com/global/en/products/automation/systems/industrial/plc.html
Rockwell Allen Bradley PLC
https://ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers
ABB PLC
https://new.abb.com/plc/programmable-logic-controllers-plcs

Du er nu forhåbentlig blevet klogere på spørgsmålet: “Hvad er en PLC?”.

Tak for din interesse!

Her under kan du kontakte os.