Nyhedsoversigt

11.10.2021 - Nyheder

Jobtildeling i LOGIA baseret på operatørens placering på lageret

Lagerstyringsplatformen LOGIA udvides med flere prioriteringsmuligheder, så lagermedarbejdere med trucks til helpaller altid tildeles det mest hensigtsmæssige job.

I den nye funktion udnytter LOGIA eksisterende data om, hvor operatøren har afsluttet sidste job, til at prioritere tildelingen af næste job. 

Operatører i nærheden af buffer-lageret kan fx få tildelt opfyldningsjobs, og operatører i nærheden af varemodtagelsen kan få tildelt lagerlægningsjobs. Funktionen kan også med fordel anvendes på smalgangslagre, hvor smalgangstrucks tildeles næste job i nærheden. LOGIA overskueliggør, hvad der er bedst at prioritere først, og den interne kørsel med tomme gafler minimeres.

Jobtildelingen tager højde for flere faktorer, hvilket betyder, at andre jobs med højere prioritet, fx grundet cut-off-time, bliver tildelt først.

Læs mere om lagerstyringsplatformen