Vores rådgivning omfatter alt fra optimering til digitalisering og automatisering inden for lager og intern logistik. Målet er at øge din virksomheds konkurrenceevne ved at forbedre effektivitet, kvalitet og spare omkostninger.

Vi tager udgangspunkt i dit lagersetup og spotter uudnyttet potentiale.

Vi har fået identificeret, hvor vi skal optimere, og hvor hurtigt det er tjent ind.

Simon B. Hoffgaard, Produktionschef

Sparring på processen omkring udvidelse og optimering af lager, herunder lagerindretning, flow af varer og grad af automation.

Vi hjælper dig med at bringe lagerets og logistikkens fulde potentiale i spil.

Vores fokus på lager og logistik

Det der var optimalt i går, er ikke nødvendigvis optimalt i dag. Din virksomhed og kundernes krav udvikler sig hele tiden. Det kan betyde, at lagerdriften ikke kører optimalt mere.

Samtidig er der mange steder, der kan optimeres. Hvor skal man starte og hvad har størst effekt? Du kan altid finde områder at optimere, men du kan også investere forkert eller med uheldig timing – og derved få for lidt ud af indsatsen.

Vi hjælper dig med at ’opgradere’ jeres lager til den aktuelle situation. Vi har enkle redskaber til at kortlægge processer på lageret. Vi skaber struktur og overblik og beregner effekt og ROI. Det giver dig et godt og faktabaseret grundlag for at træffe de rette beslutninger om optimeringstiltag.

 

Konkrete optimeringstiltag

 • Lagerindretning, kapacitet og udnyttelse
 • ABC-analyse
 • Lagerstrategier (sikkerhedslager og MOQ)
 • Plukke-, indlagring- og genopfyldningsstrategier
 • KPI’er og Performance Management
 • Digitalisering og valg af WMS-system
 • Automatisering af lagerområder

 

Udbytte af optimeringstiltag

Det overordnede formål med at optimere dit lager er typisk:

 • Forbedre din virksomheds konkurrenceevne
 • Identificere og realisere potentialer på dit lager
 • Udvikle dit lager og din forretning
 • Klæde organisation og ledelse på til at løfte nye udfordringer

Lad os høre om din situation og sætte fokus på, hvad du kan opnå.

 

Lagerets rammer og ressourcer omfatter lagerareal/kubikmeter, lokationer, indretning/layout, automatiserede lagerområder, lagerudstyr, lagerbeholdning (inkl. holdbarhed), lagermedarbejdere, m.m.

Lageret står typisk for 60% af din virksomheds samlede aktiver, og der er ofte meget at hente ved at optimere på, hvor godt lagerets rammer og ressourcer udnyttes.

Vi kan hjælpe dig med at spotte områder, der kan udnyttes bedre. Vi gennemgår dit lager systematisk og analyserer ud fra abc, heatmap, m.m. På baggrund af det beregner vi forbedringstiltag. Tallene viser, hvor der giver mening at ændre, og hvad det vil betyde.

Lad os høre om din situation og sætte fokus på, hvad du kan opnå.

Lageret digitaliseres ved at indføre et lagerstyringssystem/WMS.

Alle data udveksles med jeres ERP/økonomisystem. Alt scannes og registreres digitalt og vedligeholdes kun et sted.

Det betyder, at alle lagermedarbejdere får online adgang til plukkejobs på f.eks. tablets, terminaler, pda’ere, headsets, hvor informationer om lagerets data, processer og beholdninger bliver præsenteret enkelt og overskueligt.

Medarbejderne får overblik over og bliver guidet igennem deres opgaver. Det giver en god arbejdsrytme med kvalitet i ekspeditionerne.

Som lagerchef får du gode værktøjer til at planlægge dagens ind- og udgående ordrer. Du får overblik over kritiske faktorer som for eksempel leveringstider, ordrestørrelser og lagerbeholdning, og du får god mulighed for at aktivere ordrer i den rette rækkefølge. Det giver den mest optimale ekspedition.

Vi udvikler, implementerer og supporterer lagerstyringssystemet/WMS-systemet LOGIA, som du kan se mere om på logiawms.dk

Lagerområder kan med fordel automatiseres. Det er typisk forbundet med større investeringer, men det giver også større og mere langsigtede benefits. Men hvad passer til den enkelte situation og investeringsevne, og hvad er payback-tiden?

Vi kender alt automatisk udstyr på tværs af fabrikater samt deres fordele og ulemper. Det er vigtigt, at du får det setup, der passer til din lagersituation, og det rette setup kan sagtens være en kombination af udstyr fra flere forskellige leverandører.

Vi kan hjælpe dig med at identificere og prioritere rentable projekter på automatisering.

Kontakt os og hør mere.

Logimatic

Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 9634 7000
lmc@logimatic.dk