LOGIA er den anerkendte IT-platform, der kan styre og optimere alt inden for lager og logistik. En løsning der digitaliserer lageret og logistikken, og giver nye muligheder for at optimere og trimme logistikken i en grad, der gør investeringen interessant.

LOGIA er easy-to-operate – procesorienteret, overskueligt og let at forstå.

Gå til logiawms.dk
Vi har nedbragt vores lageromkostninger med 22% og øget plukkeeffektiviteten med 40,6% over de sidste 3 år.

Marianne Sørensen, Adm. direktør

Alle lageroperationer foregår online på WMS’en. Vi har en helt anden kontrol nu og fuld udnyttelse af vores lager.

Ole Hustad, Systemansvarlig for LOGIA & M3

LOGIA i detaljer

LOGIA er en komplet IT-platform med specialiserede styringspakker til at styre lager, automation, produktionslogistik og forsendelse. Løsningen er opdelt i fire specialiserede styringspakker med hvert sit fokusområde:

 • Lagerstyring/WMS
 • Lagerautomation/WCS
 • Produktionslogistik
 • Styring af forsendelsen

Pakkerne kan vælges enkeltvis og udbygges efter behov eller som en komplet løsning. Uanset omfang er der altid kun én integration til ERP.

LOGIA har standard interface til alle ERP-systemer.

Brugergrænsefladen er unik i kraft af sin høje grad af visualisering, anvendelse af artikelbilleder og enkle instruktioner. Alt er intuitivt, let af afkode og handle på – både planlægningsmæssigt og eksekveringsmæssigt.

Se mere om LOGIA på logiawms.dk

LOGIA styrer og optimerer det manuelle lager og sikrer, at arbejdsprocesser er optimale, lagerpladsen udnyttes bedst muligt, og det er let at planlægge og ekspedere ordrer effektivt og fejlfrit.

Processerne forenkles og systematiseres med det formål, at medarbejderne får lettere arbejdsgange, flere ordrer kan ekspederes parallelt og den interne transport kan minimeres.

LOGIA anvender effektive lagerstyringsprincipper, som fx:

 • mobil varemodtagelse / crossdocking / indlagringsforberedelse
 • optimal vareplacering / volumenberegning af ordrer / FIFO / LIFO
 • optimale plukkeruter / batchpluk / pluk direkte til forsendelsesemballage
 • dynamiske plukkepladser / pakning og fragtkonsolidering
 • løbende genopfyldning / nulpunktsoptælling

Se mere om styring af det manuelle lager på logiawms.dk/lagerstyring

 

LOGIA styrer alt automatisk udstyr som fx lagerautomater, miniloads, banesystemer, kraner og robotter. Udstyr af flere forskellige fabrikater og varianter kan mixes og styres i den samme LOGIA-løsning. Det giver en stor fleksibilitet og uafhængighed.

LOGIAs sikrer maksimal udnyttelse af hver enkelt anlægs kapacitet i form af udnyttelsen af pladsen og fyldningsgrad samt anlæggets effektivitet/hastighed.

Samspillet og flowet mellem anlæggene optimeres. LOGIAs styringsprincipper og  load balancing sikrer maksimal udnyttelse af den samlede kapacitet og effektiv eksekvering af ordrer.

Se mere om styring af automatisk lagerudstyr på logiawms.dk/lagerautomation

LOGIA styrer pluk til produktion samt vareflow og -beholdninger igennem produktionen. Materialeflowet optimeres ud fra Lean-principper og elektronisk kanban.

Produktions- og lagermedarbejdere er online på LOGIA og transaktionerne sker ved scanning eller enkle registreringer samtidig med den fysiske varebevægelse. Lagerbeholdningen nedskrives, når varer plukkes til produktion og varer-i-arbejde styres.

LOGIA styrer bl.a.:

 • rå-, mellem- og færdigvarelager
 • lagerbeholdning og -lokationer
 • pluk af materialer til produktion
 • jit-levering til produktionsceller
 • elektronisk kanban
 • varer bestilles/genopfyldes
 • styring af batch-, lot- og serienumre
 • flyt af halvfabrikata mellem arbejdssteder
 • successiv levering til arbejdssteder
 • flyt af færdigvarer
 • indlagring på mellem- og færdigvarelagre

Se mere om pluk til produktion og styring af materialer gennem produktionen på logiawms.dk/produktionslogistik

LOGIA varetager den sidste del af ordreekspeditionen i form af fragtbestilling og klargøring til forsendelse. LOGIA giver overblik over forsendelsesområdets plads, porte og ranker, og styrer tildeling og registrering af plads til lastbærer i de mest optimale ranker i forhold til læsseport. Pladsen i forsendelsesområdet udnyttes optimalt og ordrerne ekspederes effektivt og sikkert videre til transportører og ud til kunderne.

Alt er registreret og styret. Det letter arbejdet for både lager medarbejdere og transportører, og sikrer at transportører let får det rette gods med.

LOGIA har standardintegration til bl.a. Consignor og transportleverandørers TA-systemer. Medarbejderen oplever det som ét system og kan let bestille fragt som en integreret del i arbejdsgangen. Alt bestilles og registreres online.

Se mere om styring af forsendelsesområdet og transportadministration på logiawms.dk/forsendelsen/

Logimatic

Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 9634 7000
lmc@logimatic.dk